O hudobnom skladateľovi Jánovi Melkovičovi (1939 – 2004) asi najviac a najzasvätenejšie vieme my v Radošinskom naivnom divadle, čo sa aj potvrdilo 25. apríla 2019 na našej scéne v slávnostnom programe pri príležitosti nedožitých osemdesiatin skladateľa. Dramatik a textár Stanislav Štepka spolu so súborom premiérovo uviedli reprezentačný recitál z Melkovičovej piesňovej tvorby pod názvom V obrazárni mojich očí. Na koncerte zaznelo viac než dvadsať nanovo aranžovaných piesní spomedzi vari tristo skladieb, ktoré Melkovič vytvoril do dvadsiatich siedmich Štepkových  hier v RND. Piesne pôsobivo zahrali a zaspievali Soňa Norisová, Maruška Nedomová, Simona Miháliková, Mojmír Caban, Ondrej Hraška, Vladimír Svítek, Ladislav Hubáček, Martin Šenc a Stanislav Štepka v réžii Juraja Nvotu, – v pestrom sprievode javiskových výstupov, videoklipov a osobnostných vyznaní o Melkovičovi z dokumentu Juraja Štepku Radosť zo života. Na záver vydareného koncertu súbor nekonvenčne divákom predstavil hudobný spevník Jána Melkoviča a Stanislava Štepku V obrazárni mojich očí – významný a ojedinelý knižný notový doklad o významnej kompozičnej tvorbe skladateľa Jána Melkoviča a jeho textára. Po vystúpení sme sa stretli s početnou rodinou skladateľa a známymi vo vestibule divadla. Ohlas na koncert bol výnimočne priaznivý a RND by recitál veľmi rado ponúklo divákom aj na iných scénach, ak by organizátori prejavili záujem.

▲ Slávnostný piesňový koncert k 80. výročiu narodenia hudobného skladateľa Jána Melkoviča (25. apríla 2019 na scéne RND) pod názvom V obrazárni mojich očí. Zľava Mojmír Caban, Simona Miháliková, Maruška Nedomová, Soňa Norisová, Martin Šenc, Ondrej Hraška a Stanislav Štepka – a dolu na javisku spevník s piesňami Jána Melkoviča (a s textami Stanislava Štepku) V obrazárni mojich očí. Foto. Ctibor Bachratý