Decembrové finále

V decembri 2018 naše divadlo dominantne zamestnávala a často nás sprevádzala nová trpká Štepkova komédia Čo sa sníva trpaslíkom. Po prípravách, verejných generálkach a štyroch predpremiérach (Partizánske, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom) sme na našej scéne zažili (12. a 13. decembra, réžia Ondrej Spišák) dve úspešné premiéry, prvé vydarené reprízy a veľký úspech na štyroch búrlivých predstaveniach v rodnej obci počas tradičných Radošinských Vianoc, kde úspech okúsil aj miestny súbor Hlavina, ktorý uviedol v réžii Ondreja Hraška Štepkovu hru Mám okno. Vydarili sa nám tri predstavenia Malého veľkého muža a dva inovované Štedré divadelné večery, najmä ten pre ministerstvo obrany, keď v našom hľadisku nám tlieskali veteráni z vojenských misií. V decembri RTVS, konkrétne Rádio Slovensko s  dobrým poslucháčskym ohlasom uviedlo rozhlasové verzie našich hier Ako som vstúpil do seba (na Štefana) a Včela v zime (na Silvestra). Na prvý sviatok vianočný sme si – celkom skromne a v duchu – pripomenuli ten večer, keď sa presne pred 55 rokmi v Radošine začala písať história nášho divadla predstavením Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z. Sviatky – nesviatky, no náš autor už počas Vianoc a pred Silvestrom usilovne pracoval na hre pre budúcu sezónu. Dal jej názov, ktorý vám iste niečo pripomína – Mužské oddelenie. Bol to, vďaka Bohu, bohatý a plodný mesiac, podobne aj celý rok  2018, v ktorom Radošinské naivné divadlo zahralo 237 repríz hier zo svojho repertoáru pre 82 950 divákov.

▲ Záber z poslednej inscenácie z polovice decembra minulého roka Čo sa sníva trpaslíkom. Zľava Maruška Nedomová, Zuzana Norisová a Simona Miháliková. Foto: Ctibor Bachratý