Po dlhej a tvorivej spoločnej príprave RND a SĽUK-u, po generálnych skúškach a siedmich predpremiérových vystúpeniach sa  uskutočnili 2. a 3. júna 2018 na našej scéne na Záhradníckej 95 dve doslova mohutné a  búrlivé premiéry hry či muzikálu Stanislava Štepku Malý veľký mužna motívy rušného a na udalosti bohatého životného príbehu veľkého Slováka generála Milana Rastislava Štefánika. Pod spoľahlivým a poetickým režijným vedením Ondreja Spišáka, s originálnou pôsobivou hudbou Juraja Haška (v hudobnej úprave Stanislava Palúcha a v interpretácii hudobnej skupiny SĽUK-u), vo vynachádzavej  a prekvapivej choreografii Ladislava Cmoreja, v dobových štýlových kostýmoch Kataríny Hollej a na symbolickej scéne Františka Liptáka sme slovom, spevom a tancom divákom predstavili našu jedinečnú a veľkú slovenskú osobnosť, ktorejnaozaj nič ľudské nebolo cudzie. Prepojenie poetík dvoch rozdielnych súborov (hudobno-tanečného Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a  RND)napokon ponúklo na scéne divákom novú dramatickú kvalitu, ktorú mnohí diváci po premiérach nazvali tvorivý čin. So všetkou skromnosťou – myslíme si to isté.
Z verejných zdrojov podporil :

 

▲ Na fotografii Ctibora Bachratého Simona Miháliková (Giuliana Benzoni) a Ondrej Hraška (Štefánik) v scéne na Tahiti v najnovšej inscenácii RND a SĽUK-u Malý veľký muž.