MÁJ SO ŠTEFÁNIKOM

V máji 2018 bolo v našom divadle po každej stránke veľa ruchu a hlavne práce pri príprave veľkej hry o generálovi Štefánikovi, ktorú autor výstižne nazval Malý veľký muž. Od začiatku mája skúšal choreograf Ladislav Cmorej  spolu so SĽUK-om a naším súborom pôsobivé, ale aj náročné tance, hudobný skladateľ Juraj Haško mal ešte čo korepetovať pri klavíri, Ferko Lipták s firmou Štefana Prelovszkého umiestňovali na javisko tri veľké scénické výtvarné plochy, Katka Hollá hľadala a upravovala so Silviou Šimonovou  more kostýmov, veľa roboty mal aj zvukový majster Noro Mikuš a osvetľovač Pavel Kottes, dokonca nastali aj zmeny v hereckom obsadení, a tak mal dosť režijnej práce aj režisér Ondrej Spišák. Medzitým sme si boli ešte obzrieť sýpku v Radošine, kde na koniec júna chystáme výstavu k nedožitej sedemdesiatke výtvarníka Svetozára Mydla, stihli sme veľa repertoárových repríz našich titulov, rozhovory do rozhlasu a novín a uviesť vydarený filmový klip Juraja Štepku o chystanom titule. Koncom mája sme konečne skúšobne odohrali v našom divadle pred prvými divákmi, ale aj gymnazistami, dôchodcami a našimi známymi päť verejných predstavení –  generálok Malého veľkého muža. Ozvena z hľadiska bola zaujímavá a veľmi nádejná, no ešte stále sme mali na čom  pracovať a o čom uvažovať aj počas šiestich vydarených predpremiér v Trenčíne,  Partizánskom, Bojniciach a v Novom Meste nad Váhom. No jednoznačná odozva zo spomínaných  hľadísk nám dodala veľkú nádej, teda nášmu divadlu a sľukárom, že dve júnové premiéry zaujmú našich náročných divákov.

▲Pôvabné herečky RND a tanečníčky SĽUK-u v tanečnej scéne v parížskom kabarete v inscenácii Malý veľký muž. Foto: Ctibor Bachratý