O prvej pomoci z prvej ruky

Už dlhšie sme sa pripravovali a tešili (najmä z iniciatívy nášho vášnivého záchranárskeho kolegu Miška Kubovčíka, tvorcu populárneho televízneho náučného Baštrngu) na príchod k nám do divadla prvotriedneho odborníka v oblasti prvej pomoci, anestézológa, špecialistu v urgentnej medicíne, autora mnohých odborných a populárno-náučných kníh, dokonca prezidenta Slovenského Červeného kríža, ale hlavne skvelého rozprávača a človeka docenta doktora Viliama Dobiáša. Naše očakávanie sa naplnilo skutočnosťou, divadelný klub sa zaplnil domácimi záujemcami, pán doktor s usilovným asistentom Kubovčíkom nám v sprievode vtipného komentára názorne predviedli ako ísť na vec pri prvej pomoci a vzápätí sme si všetci vyskúšali na modeloch a priamo aj na sebe konkrétne záchranárske úkony… keby raz bolo treba. Bola to pútavá, zaujímavá a potrebná inštruktáž, a tak sme sa nielen pekne poďakovali za túto konkrétnu a jedinečnú možnosť, ale na záver stretnutia  šéf divadla nášmu dlhoročnému priateľovi a divákovi pánovi doktorovi Dobiášovi udelil aj Pamätnú medailu RND a pozval ho na naše Besame mucho. Bol to šťastný piatok trinásteho v roku 2018.

▲ Zanietený nácvik prvej pomoci v zákulisí RND. Zľava Vladimír Svítek, Michal Kubovčík, Viliam Dobiáš a Gertrúda Matúšková. Foto: Norbert Mikuš