Odkaz maturantom z RND

Ak si Ministerstvo školstva SR myslí, že správna bola  odpoveď (C)  v ukážke z Človečiny počas písomných maturít v roku 2018, veľmi sa mýli (a pritom iba stačilo konzultovať odpoveď na otázku s naším autorom). Dvadsiata siedma otázka znela: Pre ktorý z uvedených dôvodov sa nepodarilo členom rodiny v ukážke (z Človečiny – pozn. red.) zrealizovať ich zámery so starou mamou? (A) Pre chlad a ľahostajnosť dnešných ľudí. (B) Pre bezcitnosť a ľahostajnosť šoféra sanitky. (C) Pre vysoký počet žiadateľov o prijatie. (D) Pre nevhodnosť starej mamy ísť za klientku ústavu. Autor hry Človečina a iste aj všetci diváci tejto tragifrašky RND z roku 1971 odkazujú maturantom, učiteľom a tvorcom maturitnej otázky: jednoznačne správna odpoveď je (A).

▲ Záber z tragifrašky Stanislava Štepku Človečina, ktorú RND uviedlo v autorovej réžii v roku 1971. Zľava Stanislav Štepka (Otec), Oľga Májovská (Matka), Katarína Kolníková (Babička), Iveta Miffeková (Dcéra) a Milan Markovič (Syn). Foto: archív RND