Akoby nielen pred hlavnou stanicou, ale skôr pred stanicou s názvom Slovensko sa odohrávajú nové tragikomické príbehy o našich  súčasníkoch, čo hľadajú druhých, ale tuším hlavne seba v novej trpkej komédii Stanislava Štepku Besame mucho, inšpirovanej slávnou mexickou piesňou Besame mucho čiže Bozkávaj s vášňou (v réžii Ondreja Spišáka  a s hudbou Juraja Haška). V stredu 8. novembra 2017 sa začala tradičná séria posledných príprav, generálnych skúšok a prvých predpremiér (RND, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom), ale aj filmovaním upútavky k inscenácii, prípravou bulletinu a prvými zábermi zo spomínanej  inscenácie, ktoré nám poslal náš fotograf a kamarát Ctibor Bachratý.

Besame mucho. Zľava Marta Maťová, Kamil Mikulčík, Maruška Nedomová, Jozef Adamčík, Stanislav Štepka a Simona Miháliková.