Tropický či až africký august 2017 neobišiel ani podhorskú Radošinu, kde náš autor dokončoval pre RND prvú podobu budúcej javiskovej komédie o postavách súčasnej tzv. televíznej zábavy. Ale aj počas ohnivých večerov v dusnom miestnom kultúrnom dome s ochotníckym súborom Hlavina dokončil letnú javiskovú prípravu svojej hry Ako sme sa hľadali. Filmový režisér Juraj Štepka v júli a v auguste zase dokončoval v štúdiách finálne práce na filmovom umeleckom dokumente o veľkej udalosti RND v minulej sezóne – Tisíckrát Jááánošííík, ale aj v strižni pracoval na  videozázname inscenácie RND Zmiešaná štvorhra. No napriek nepriazni vhodného počasia na písanie náš autor pokračoval na literárnych prácach na novej hre, pre ktorú začal koncom augusta hľadať  nový názov. V sobotu 26. augusta z tlačiarne v L. Mikuláši priviezli do divadla vytlačenú novú – jubilejnú dvadsiatu piatu divadelnú ročenku RND REVUE a takisto sme spolu so SĽUK-om po prvý raz v nadchádzajúcej 55. sezóne 2017/2018 uviedli v amfiteátri v Senci Jááánošíííka po tristo rokoch. Na druhý deň v nedeľu 27. augusta 2017 bola v Radošine veľká slávnosť aj udalosť: popoludní sme sa potešili na otvorení komornej výstavy k životnému jubileu radošinskej rodáčky, sochárky a medailérky Ľudmily Cvengrošovej. Na vernisáži sme krajanke zaspievali zopár radošinských ľudových piesní a vzápätí sme v novom miestnom amfiteátri (krátko po búrke a daždi) uviedli so SĽUK-om Jááánošíííka po tristo rokoch. Nasledujúce dve spoločné mohutné predstavenia Jááánošíííka radošincov so sľukármi na Myjave  a v preplnenom amfiteátri v Seredi sme všetci hodnotili ako  vhodné a príjemné doladenie umeleckej formy pred novou sezónou.