DOMA A NA CESTÁCH

Na našej scéne na Záhradníckej 95 sme koncom mája 2017 uviedli pre stredné školy a gymnáziá Štepkovu hru To nemá chybu. Inscenácia v réžii Ondreja Spišáka sa rovnako páčila aj divákom v Dubnici nad Váhom. Náš autor odbehol počas svojho jediného voľného víkendu do rodnej Radošiny, kde sa s mladými divadelníkmi v súbore Hlavina dohovoril, že ich ďalšou spoločnou javiskovou prácou, ktorú začnú v letných mesiacoch, bude hra z repertoáru RND Ako sme sa hľadali (premiérovali sme ju s režisérom Jurajom Nvotom v roku 2003). Filmový režisér Juraj Štepka medzitým zaznamenal pre našu agentúru Zmiešanú štvorhru (29.5.), s ktorou sme sa vzápätí vydali na úspešné turné v Detve a v Leviciach. V prvých júnových dňoch sme zažili nevídaný divácky úspech zase so Štepkovou  tragifraškou Lás-ka-nie 2 (vystúpenia boli na scéne pôsobivo umocnené aj s pani Kolníkovou ako javiskovým duchom) – vo Svite, Bardejove, v Starej Ľubovni, Poprade a v Spišskej Novej Vsi: päť búrlivých predstavení, päťkrát potlesk postojačky. Ale stihli sme aj veľa krásnych stretnutí a ľudských vyznaní našich divákov.

Lás-ka-nie 2. Gabriela Mihalčínová (Zuzana), Vladimír Svítek (hráč na bendže) a Stanislav Štepka (Bystrik Láska).  Foto: Ctibor Bachratý