Legendárna kabaretná hra Stanislava Štepku a  Radošinského naivného divadla Jááánošííík po tristo rokoch, ktorú uvádzame od vlani spolu aj so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom, úspešne smeruje – počas nevídaného diváckeho záujmu –  k tisícej repríze (celková tisíca repríza hry Jááánošííík by sa mala uskutočniť koncom júna 2017). Na fotografii Ctibora Bachratého vidíme RND a SĽUK pri záverečných diváckych ováciách (26. januára 2017). Medzi účinkujúcimi sú už aj nové tváre RND: Simona Miháliková (Helena, Madam II… siedma zľava) a Marína Havranová (Anička… ôsma sprava).