Pekná chvíľa pred Vianocami

Stalo sa príjemnou tradíciou, že sa pred Vianocami (už naposledy v kalendárnom roku) stretne náš súbor (ale aj všetci, čo do rodiny divadla patria) na vianočnom divadelnom večierku. Nebolo tomu inak aj pred Vianocami 2016 (20. 12.), keď sme v divadle – po prvý raz pri zatiahnutom hľadisku – rozložili na parket stoličky a stoly, na ktorých sa objavili predvianočné dobroty  –  a za nimi súbor a naši najbližší. Šéf divadla krátko referoval o vydarenom roku (dve úspešné premiéry: Lás-ka-nie 2, To nemá chybu, deväťtisíca repríza, RND – dostalo ocenenie značka roka 2016, 230 vypredaných repríz v roku 2016 atď.), ocenil pamätnými medailami RND troch blízkych spolupracovníkov (Františka Rovňáková, Gertrúda Matušková a Ladislav Hubáček); „za sekciu hercov“ za peknú prácu v uplynulom roku vtipne poďakoval herec Michal Kubovčík. Potom sa nielen jedlo a pilo dobré víno, ale aj režisér Juraj Nvota úvodom prekvapil hrou na gajdách, na scéne sa spontánne hralo a spievalo a dlho do noci sa vášnivo debatovalo na dve hlavné témy: starý rok za nami, nový rok pred nami…