Po predpremiérových vystúpeniach (RND, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Bojnice, Nové Mesto nad Váhom) sme v našom divadle na Záhradníckej 95 oficiálne 11. a 12. novembra 2016  predstavili mimoriadne spontánnemu premiérovému publiku našu finálnu sezónnu javiskovú prácu realizačného a hereckého súboru v prebiehajúcej 54. divadelnej sezóne RND, novú hru  Stanislava Štepku (s hudbou Juraja Haška a v réžii Ondreja Spišáka) „horkú komédiu o spätnom naprávaní starých chýb“ To nemá chybu. Publikum prijalo 61. titul RND nielen mimoriadne pozitívne, s častým smiechom, potleskom, miestami aj s dojatím, no v závere aj s nadšením a s mohutnými ováciami. Na javisko do potlesku pristúpili k účinkujúcim aj režisér Ondrej Spišák, hudobný skladateľ Juraj Haško, dramaturgička Darina Abrahámová, scénograf František Lipták, choreografka Eva Burdová a kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá. Skvelá nálada vládla nielen v divadle, ale po predstaveniach aj v zákulisí, kam sme na „stretnutie s ľuďmi blízkeho druhu“ pozvali našich premiérových hostí. Povieme to skromne a možno aj trochu neskromne: nová hra sa vydarila. Ba možno chvíľami – nemalo to chybu.

To nemá chybu. Záver scény a pieseň v svojráznej rodine Vadovičovcov. Zľava Samuel Spišák, Maruška Nedomová, Zuzana Norisová, Ladislav Hubáček, Stanislav Štepka, Simona Miháliková a Vladimír Svítek. Foto: Ctibor Bachratý