Pánu učiteľovi z lásky

Pred osemdesiatimi piatimi rokmi (1. októbra 1931) sa v Plzni narodil Jiří Suchý, básnik, skladateľ, herec, spevák, grafik a predovšetkým zakladateľ a tvorca divadla Semafor (1959), ktoré na začiatku 60. rokov minulého storočia vyslalo svojou „poetikou všedného dňa“ rázny celoštátny autorský signál či povel na vznik divadiel malých javiskových foriem. Divadlo Semafor, ktoré stálo pri zrode veľkých speváckych hviezd, ale najmä pri svojskom, humornom a poetickom pohľade na samotné divadlo a okolitý svet, sa medzičasom stalo spolu s jej autorom legendou. Iste vtedy všeumelec Jiří Suchý netušil, že kdesi na Slovensku, dokonca v západoslovenskej obci Radošina, o štyri roky neskôr vznikne podobné divadlo inšpirované Semaforom a poetikou jeho určujúcej tvorivej osobnosti. Odvtedy sa autor nášho divadla na pána Suchého pozeral ako na svojho učiteľa. Aj keď žiak Štepka a jeho Radošinské naivné divadlo vykročili inou cestou, spoločný pohľad na svet, humor a človeka pretrváva v obidvoch divadlách. A tak chceme odkázať do Semaforu a Prahy nášmu pánovi učiteľovi, ktorému rád dodáva Pán Boh nevídanú energiu, iba tie najžičlivejšie vinše.

▲ V roku 1978 sme sa po prvý raz stretli s pánom Jiřím Suchým na predstavení nášho Jááánošíííka v Divadelnom klube mládeže na Sibírskej ulici v Bratislave. Po predstavení v improvizovanom programe si aj s vtedajším súborom náš hosť s chuťou zaspieval. Zľava S. Štepka, J. Sloboda, K. Kolníková, M. Daubnerová, J. Suchý a M. Markovič. Foto: archív RND