Sláva na obrazovke

September 2016 bol v našom divadle naozaj rušný a pracovný. Dopoludnia sme neschádzali z javiska, kde sme so súborom a s režisérom Ondrejom Spišákom oživovali texty pripravovanej Štepkovej hry To nemá chybu, popoludní skladateľ Juraj Haško dával dokopy z  hercov divadelných muzikantov a spevákov a stihli sme aj zájazdové vystúpenia  s Jááánošíííkom a SĽUK-om v Kozárovciach (výborná hodová atmosféra sa preniesla aj na dve predstavenia do kultúrneho domu) a podobne dvakrát s Lás-ka-ním 2 v Dubnici nad Váhom. 25. septembra večer po hokejovom prenose z Kanady RTVS na Dvojke premiérovo uviedla reportáž o príprave inscenácie a po nej záznam hry Sláva – o životnom príbehu amerického filmového komika Bustera Keatona – Friga, v našom javiskovom rozprávaní o sláve, smiechu a smútku.

▲ S l á v a. Zľava M. Nedomová, Z. Norisová, M. Kubovčík a S. Štepka. Foto: C. Bachratý