Počítajte s nami: hneď na úvod  53. divadelnej sezóny RND (2015/2016), na slávnostnom otvorení nášho nového divadla na Záhradníckej 95 25. septembra 2015, sme premiérovo uviedli veľký kabaretný program či dokonca slávnostnú javiskovú šou Na dobrej adrese, v novembri 2015 sme s roztancovaným SĽUK-om vynovili v spoločnom veľmi úspešnom projekte nášho Jááánošíííka po tristo rokoch a tiež sme divákom predstavili vydarenú a divácky úspešnú Štepkovu hru Zmiešaná štvorhra. No a napokon 27. a 28. mája 2016 na našej novej scéne na Záhradníckej 95 sme v novej dramatickej koncepcii obnovili klasickú hru či smutnú Štepkovu tragifrašku Lás-ka-nie 2 – s pani Katarínou Kolníkovou ako múdrym duchom (z videozáznamu… v kostýme Mony Hafsahl) a s vymladeným súborom. Všetky štyri uvedené inscenácie v tejto sezóne u nás režíroval Juraj Nvota. Posledná premiéra Lás-ka-nie 2 (pri príležitosti 95- výročia narodenia a 10. výročia smrti pani Kataríny Kolníkovej) malo na našej scéne (ale aj na úspešných predpremiérach v Bánovciach nad Bebravou, v Partizánskom, Prievidzi a v Novom Meste nad Váhom na scéne RND) naozaj veľký divácky ohlas, čo nám potvrdili nielen záverečné ovácie po predstaveniach, mnohé e-maily, ale aj po predstaveniach naši diváci a hostia. V Lás-ka-ní 2 účinkovali Katarína Kolníková (z videozáznamu), Anna Warchalová, Stanislav Štepka, Gabriela Mihalčínová alebo Marta Maťová, Ondrej Hraška alebo Jozef Adamčík, Maruška Nedomová, Mojmír Caban, Simona Miháliková, Katarína Andrejcová alebo Petra Molnárová a Vladimír Svítek. Hudbu skomponoval Juraj Haško (so scénickým použitím hudobného motívu Jána Melkoviča), scénu navrhla Miriam Struhárová, kostýmy Katarína Hollá, choreografie Eva Burdová. Po premiérach sme počuli v zákulisí veľa pekných slov na adresu vydarenej obnovenej trpko-smiešnej hry a herecko-speváckych výkonov, posedeli sme si a príjemne poklebetili pri dobrom jedle a víne s divákmi a našimi blízkymi a odchádzali sme s dobrým pocitom, že počas dvoch májových večerov to bolo opäť príjemné stretnutie divadelných duší rovnakého druhu…


Lás-ka-nie 2. Zľava Katarína Andrejcová, Mojmír Caban, Maruška Nedomová, Vladimír Svítek a Simona Miháliková.

▲ Počas ovácií na druhej premiére Lás-ka-nia 2 na scéne RND (28. mája 2016). Zľava Jozef Adamčík, choreografka Eva Burdová, Petra Molnárová, Simona Miháliková, Marta Maťová, Stanislav Štepka, Anna Warchalová, Mojmír Caban, Maruška Nedomová, skladateľ Juraj Haško, režisér Juraj Nvota a Vladimír Svítek. Fotografie Ctibor Bachratý