Deväťtisíca repríza RND

V pondelok večer 11. apríla 2016 sme sa v našom novom divadle na Záhradníckej 95 dožili veľkej, mimoriadnej udalosti: Radošinské naivné divadlo si po vydarenom predstavení Zmiešaná štvorhra pripomenulo spolu so svojimi divákmi deväťtisícu reprízu! Principál divadla Stanislav Štepka sa poďakoval divákom za túto ojedinelú a mimoriadnu chvíľu a krásnu možnosť. Dlhoročný priateľ divadla vinár Peter Matyšák poslal k jubileu súboru krásny darček: velikánsku drevenú truhlicu plnú skvelých vín, ktorými chcel pri tejto udalosti ponúknuť nielen oslávencov na javisku, ale aj divákov v sále. A keďže divadlo nemalo v zásobe 330 pohárov, aby nalialo každému divákovi – a zaslúžili by si to! –  vybrali sme na javisko zástupcov prítomnej diváckej obce: divákov z obdobia spred 52 rokov, kedy sa narodili nielen oni, ale  v Radošine aj prvá inscenácia RND (Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z, 25. decembra 1963). Zároveň sme pozvali na scénu divákov, čo prišli na svet zase vtedy, keď sa zrodil aj náš Jááánošííík, ktorý niekedy v koncom tohto roka bude mať tisícu reprízu (premiéra bola v Radošine 14. novembra 1970). Na javisko rezko vyšli náhodné, ale sympatické diváčky, s ktorými sme si pripili, šéf sa porozprával o ich skúsenostiach s naším divadlom, zahrali a zaspievali sme im naše piesne z tamtoho obdobia a dali sme im aj niečo na pamiatku. Dosť otázok zaznelo aj z hľadiska – a vtipných. V zákulisí bol aj náš dlhoročný režisér Juraj Nvota, spolutvorca RND a dnešnej inscenácie, hudobný skladateľ Juraj Haško za klavírom, vedľa neho skoro celý súbor, ktorému potom dlho do noci autor s veľkou pasiou náruživo rozprával pri víne a pagáčoch o prvých rokoch života nášho naivného telesa, ale aj o ľuďoch, ktorých má rád, plánoch a pekných snoch, čo nás vlastne sprevádzajú od prvého predstavenia dodnes – a odtiaľ iste aj k ďalšej tisícke.
Deväťtisíca repríza RND! Na fotografii Ctibora Bachratého vidíme súbor RND po predstavení Zmiešaná štvorhra, ktoré sme odohrali na scéne RND na Záhradníckej 95 v pondelok 11. apríla 2016 – s poradovým číslom deväťtisíc. Zľava v kostýmoch z hry účinkujúci a jubilujúci M. Nedomová, S. Malachovský, J. Haško, O. Hraška, L. Hubáček, S. Štepka, P. Molnárová, D. Tomešová, M. Maťová, T. Pokorný a V. Svítek.