RND ako maturitná otázka

Riaditeľstvám stredných škôl v Bratislave sme v novembri 2015 napísali list, v ktorom sme za zľavnené vstupné ponúkli študentom stredoškolákom a ich učiteľom dve predstavenia, ktoré by vhodne mohli využiť vo vyučovacom procese v rámci hodín slovenskej literatúry, dejepisu a etiky. Videlo sa nám, a boli sme aj o tom presvedčení, že práve Štepkove hry Polooblačno (javisková správa v rokoch 1900 – 1950) Sčista-jasna (o rokoch 1950 – 2000), teda naša ucelená javisková správa o dvadsiatom storočí cez optiku RND by študentom mohla pomôcť vo vyučovaní, – už aj preto, lebo náš autor a RND sa takisto pred časom ocitli medzi maturitnými otázkami.  No dva dni pred zamýšľaným projektom vážne ochorel herec Richard Felix, jeden z protagonistov hry Sčista-jasna, a tak sme museli improvizovať. Napokon sme s úspechom stredoškolákom (večer aj našim divákom) uviedli hru Polooblačno a namiesto hry Sčista-jasna sme im zahrali našu klasiku Jááánošíííka po tristo rokoch. Ak máme súdiť podľa predpoludňajšej odozvy v hľadisku nášho divadla (9. a 11. februára 2016) – maturanti sa už viditeľne v divadle začali tešiť na to, ako si raz vytiahnu otázku súvisiacu s naším divadlom. A ak by aj v budúcnosti bol záujem zo strany stredných škôl o podobné naše vystúpenia, potešenie bude aj na našej strane.