V súčasnom anonymnom byte žije zvláštna rodina. Otec Bystrík Láska má záľubu notoricky na všetko nadávať a chorobne nenávidieť ostatných, neustále píše na internet najprimitívnejšie vulgárne anonymné odkazy na všetko a proti všetkým a čaká iba na akýsi svoj pomyselný deň D, keď možno bude niečo znamenať a keď sa bude môcť naplno prejaviť. Matka Dana Lásková zase nenávidí varenie, pretože kedysi mala celkom iné, veľké umelecké ambície (a, žiaľ, nepatrný talent) – stať sa slávnou klavírnou umelkyňou. Dcéra Zuzana má takisto nesplniteľný sen – byť krásna a raz vyhrať na súťaži Miss sympatia. Do rodiny Láskovcov znenazdania zavíta  nečakaný a podozrivý náboženský aktivista Belo Capanda, ktorý rodinu svojím sugestívnym rozprávaním a šikovnými klamstvami utvrdí v ich naivných snoch. Nečudo, že sa po istom čase z hrubého neokrôchanca a domáceho zloducha Bystríka stane pod vplyvom Capandu a náhod zakladateľ novej politickej strany… Celé čudesné rodinné dianie sleduje a vtipne odkiaľsi zo záhrobia komentuje stará mater Alžbeta Lásková, ktorú v prvom uvedení Lás-ka-nia (1992) na scéne predstavovala Katarína Kolníková. Dnes, desať rokov od smrti pani Kolníkovej, sa v RND k téme rodinnej človečiny vraciame znovu – a zase s pani Kolníkovou v úlohe dobroprajného ducha (zachoval sa videozáznam z predstavenia a filmové spoty, a tak sa Katarína Kolníková v úlohe ducha môže objaviť znova; pokým v prvej verzii Štepkovej trpkej komédie Lás-ka-nia predstierala ducha, teraz sa tým duchom stane). Vlastne je ľahká odpoveď na otázku, či našej rodine Láskovcov pribudlo za dvadsaťštyri rokov od uvedenia prvej správy Lás-ka-nia viac múdrosti a najmä lásky v ich kuchynských životoch, alebo je to stále iba tá istá stará zlostná a vulgárna domáca pospolitosť v novšom ošatení a vydaní, ktorá nosí lásku iba v priezvisku. Vynovená a upravená tragifraška Stanislava Štepku Lás-ka-nie 2 sa na to pokúsi hľadať odpoveď. Na rozdiel od prvej verzie Lás-ka-nia pribudnú v Lás-ka-ní 2 aj nové autorské scény, dialógy, hudba a piesne Juraja Haška. Po desiatich rokoch bude javiskovú rodinu opäť sledovať a vtipne komentovať stará mater v podaní Kataríny Kolníkovej a my veríme, že v réžii Juraja Nvotu a s novým tvorivým tímom a vynoveným súčasným súborom RND vznikne inscenácia, ktorá sa stane udalosťou.

▲ Záber z prvej dramatickej verzie Lás-ka-nia z roku 1992. Zľava Zuzana Maurery (Zuzana), Stanislav Štepka (Bystrík Láska) a Katarína Kolníková v úlohe Alžbety Láskovej. Foto: Bohumil Šálek