Krátko pred Silvestrom sme v divadle trochu akože bilancovali. Na základe veľmi smutných skúseností s odborármi v bratislavskom Dome odborov sme sa v roku 2015 po dvadsiatich šiestich rokoch rozlúčili so scénou na Škultétyho ulici. S nevšedným a nezištným pričinením Poštovej banky sme sa v priebehu polroka (!) presťahovali do nového divadla na Záhradníckej 95, ktoré sme slávnostne otvorili – a to je tá najväčšia udalosť minulého roka – 25. septembra 2015 pôvodným veľkým hudobno-kabaretným programom Na dobrej adrese. Ale aj sme stihli s režisérom Nvotom nacvičiť a 20. novembra 2015 uviesť Štepkovu trpkú komédiu Zmiešaná štvorhra, predstaviť sa so SĽUK-om v spoločnom vynovenom Jááánošíííkovi po tristo rokoch a nielen na scéne RND, ale aj na javiskách divadiel po Slovensku, na Morave, v Čechách či v Londýne sme  stihli odohrať 216 vypredaných repertoárových predstavení. No hneď po Novom roku sme sa s chuťou pustili do novej práce, teda konkrétne náš autor: v prvých januárových dňoch dokončil novú autorskú úpravu svojej hry z roku 1991, ktorú plánujeme premiérovo uviesť s režisérom Jurajom Nvotom 27. a 28. mája t. r. k 95. výročiu narodenia  a k desiatemu výročiu odchodu pani Kataríny Kolníkovej pod názvom Lás-ka-nie 2. Takisto v januári náš autor  usilovne pracoval na ďalšej literárnej verzii hry Spätné zrkadlo – RND hru plánuje uviesť s režisérom Ondrejom Spišákom v novembri 2016. Prvé predstavenie v roku 2016 sa uskutoční 12. januára 2016 na našej scéne – a začneme ho trpkou komédiou o najsúčasnejšej súčasnosti Zmiešaná štvorhra. Čo povedať na záver: Milí naši verní diváci, želáme vám krásny a zdravý rok. A ak by sme sa opäť stretli  v našej divadelnej spoločnosti, verte, radosť bude zase obojstranná.

▲ Koncom roka 2015 sa vo vstupných  priestoroch nášho nového divadla na Záhradníckej 95 zišiel celý súbor RND. Nielen sa bilancovalo, ale aj sa dobre jedlo, pripíjalo, spomínalo, veľa sa hralo a spievalo – ako vždy. Foto: Ctibor Bachratý