Umelecký šéf nášho divadla pozval krátko pred Vianocami v sobotu 19. decembra 2015 súbor RND (a najbližších ľudí naokolo) na prvý vianočný večer do areálu nášho nového divadla na Záhradníckej ulici, kde na sviatočne upravených stoloch boli nachystané nielen voňavé oblátky, koláče a jedlá, ale aj svetoznáme radošinské vína. Stanislav Štepka stručne bilancoval tento priam historický divadelný rok, v ktorom nám osud a hlavne náš generálny partner Poštová banka veľkoryso dopriali novú modernú scénu Radošinského naivného divadla, na ktorej vystupujeme od 20. septembra 2015, kedy sme nové divadlo slávnostne otvorili, a kde sme dokonca do konca roka 2015 stihli uviesť až tri premiérové tituly: Na dobrej adrese, Zmiešaná štvorhra Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om.  Hovorilo sa aj o tom, čo nás čaká v nasledujúcom roku, ba dokonca aj v roku 2017. Potom šéf odovzdal Pamätné medaily RND štyrom blízkym ľuďom – Milanovi Šagovi, Dušane Višňovskej, Marekovi Tardovi a Ctiborovi Bachratému, ktorí sa v poslednom čase či celkom nedávno veľkou umeleckou, spoločenskou a ľudskou mierou zaslúžili o rozvoj a súčasnú podobu nášho divadla. Počas vydareného večera sa vášnivo debatovalo, počúvali sme staré archívne, ale tuším vždy jaré piesne RND, ale aj sme si premiérovo premietli zaujímavý, unikátny, nedávno objavený krátky filmový dokument o radošinskom stretnutí prvých členov RND z roku 1983 (pri príležitosti 20. výročia vzniku divadla, kamera Richard Krivda, réžia Vlado Balco). Potom herečky a herci rezko vybehli na svoje obľúbené pracovisko, teda na javisko, a kto vedel a mohol bral do ruky nástroje a mikrofóny a dlho do neskorej noci sa s nevídanou pasiou hralo a spievalo. Doteraz v nás pretrváva dobrý pocit, že to bol naozaj jedinečný vianočný večer, na aký sa nezabúda.