Pred časom sa medzi nami zrodil zaujímavý nápad: čo keby sa tak v našom Jááánošíííkovi po tristo rokoch objavil na niektorých vhodných miestach legendárny Slovenský ľudový umelecký kolektív, teda SĽUK? Od nápadu (námet a scenár Juraj Hamar) nebolo ďaleko k dramaturgickej spolupráci (Lenka Filipová), nasledovali stretnutia obidvoch súborov, teda RND a SĽUK-u, v novembri  spoločné skúšky s režisérom Jurajom Nvotom a v utorok 8. decembra 2015 (v druhej premiéra 14. decembra) sa na našom javiskom premiérovo predstavili obidva kolektívy v  divadelnej javiskovej legende Jááánošííík po tristo rokoch alebo  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK. Známe, dnes už vlastne legendárne literárne dialógy a monológy sprevádzali rezké a pôsobivé ľudové, chvíľami aj terchovské tance a piesne, atmosféra v hľadisku bola priam ako vo Východnej  ohlas mohutný a ovácia dlhé. Už dnes je o spoločné vystúpenie s Jááánošíííkom po tristo rokoch RND a SĽUK-u mimoriadny divácky záujem – a to je to, čo dvojnásobne teší obidva ľudové umelecké kolektívy.