Dve udalosti (Prešov, Revúca)

Počas šiestich septembrových zájazdových dní s Jááánošíííkom po tristo rokoch (Kežmarok, Prešov, Bardejovské Kúpele, Svit, Revúca, Zvolen) zaznamenali sme zaujímavé a v mnohom aj zvláštne dve miesta a dva dni: 5. september v Prešove a 8. september v Revúcej. V prešovskej čokoládovni sa popoludní 5. septembra náš dramatik stretol so študentmi  miestneho Gymnázia, v poradí už na treťom blízkom stretnutí pod vedením pána učiteľa Jána Kandura. Tém bolo naozaj habadej a rôznych (život ako dramatická téma, Shakespeare, migranti a my, Jááánošííík a iné hry, osud komika a Sláva, Zmiešaná štvorhra, život ako zrkadlo a pripravované Spätné zrkadlo, futbal ako hra atď.). O piatej popoludní sa v hlavnom prešovskom kostole vydávala naša herečka Gabika Marcinková – a my sme mladomanželom boli zablahoželať k veľkej životnej udalosti v kostýmoch z Jááánošíííka, čo tuším ocenili nielen svadobčania, ale aj oddávajúci pán  farár. Večer sme s veľkým úspechom Prešovčanom opäť zahrali našu klasiku, po ktorej nám do zákulisia prišli zablahoželať spomínaní nadšení stredoškoláci. Vydarenú, hoci zmoknutú sobotu sme zakončili veselým tancom na svadobnej hostine. Veľkým zážitkom bola pre nás Revúca, teda diváci na dvoch predstaveniach Jááánošíííka, ktorí vytvorili takú žičlivú a búrlivú atmosféru, akú sme na Slovensku už dávno nezažili. Pri odchode sme pohostinným Revúčanom radi prisľúbili, že sme v ich sympatickom Dome kultúry iste neboli naposledy.

V sobotu 5. septembra 2015 sme boli pred predstavením Jááánošííík po tristo rokoch v miestnom DJZ v Prešove, dokonca v jánošíkovských kostýmoch, na svadobnom obrade. Veď práve vtedy sa vydávala naša herečka Gabika Marcinková, pred kostolom jej blahoželajú sestry Lucia Bugalová a Petra Molnárová. A, samozrejme, radi sa pripájame aj my všetci. Foto: Vladimír Svítek