Pán medzi hercami

Koncom júna 2015 zomrel v požehnanom veku 91 rokov naozajstný pán medzi hercami – Ladislav Chudík. Vytvoril výnimočné herecké diela, ktoré sú základom slovenského moderného divadla, filmu a rozhlasovej tvorby. Ladislav Chudík bol a zostáva v slovenskej kultúre ako výnimočná ľudská a herecká osobnosť s neopakovateľným hlasom a prejavom, a čo sa už dnes doslova stáva učebnicovým vzorom pre budúcich hercov a trvalým, nevšedným umeleckým odkazom divákom a poslucháčom. Život a dielo Ladislava Chudíka bolo nezabudnuteľnými chvíľami prepojené aj s Radošinským naivným divadlom. Veď už v roku 1985 ho máme na fotografii, ako sa srdečne zabáva na našom Jááánošíííkovi v Malej sále PKO. Dokonca aj dvakrát si s nami  zahral v našom improvizovanom kabaretnom Štedrom divadelnom večere (1995), v ktorom s nevídanou pasiou stvárnil postavu Lekára v ukáže zo Ženského oddelenia. Prejavil sa ako veľká  ľudská osobnosť v Radošine na prvých Radošinských Vianociach v roku 1988, kde sa na javisku pred preplnenou sálou srdečne vyrozprával  o svojom vrúcnom vzťahu k rodnému Hroncu, k matke a k Vianociam. Veľmi radi spomíname na televízny Nvotov film Čierna ovca (1996), v ktorom výborne stvárnil nezvyčajnú postavu zbabelého učiteľa dejepisu Feketeho. Táto postava majstra Chudíka nadchla, dokonca sme spolu uvažovali o javiskovom znovuuvedení. Šéf nášho divadla dostal od Slovenského olympijského výboru mimoriadne ocenenie, ktoré si veľmi váži –  Cenu Ladislava Chudíka („za dramatickú tvorbu podporujúcu šport a olympizmus“, 2010). Hoci Ladislav Chudík bol tvorcom mimoriadne závažných dramatických divadelných a filmových postáv, nikdy mu nebol vzdialený humor, ba práve naopak, čo potvrdil aj počas filmovania Čiernej ovce alebo na našej scéne v Štedrom divadelnom večere. Ladislav Chudík prežil krásny a plnohodnotný život, stal sa ikonou slovenského divadla. Zanechal hlbokú a nadlho mimoriadne viditeľnú umeleckú stopu. Bude na koho ozajstného a mimoriadne ľudského spomínať – a my sa máme kým inšpirovať.

Herec Ladislav Chudík  odovzdáva cenu Ladislava Chudíka Stanislavovi Štepkovi (2010).