Dva májové výlety

Už dávnejšie sme prisľúbili našim vytrvalým a mimoriadne priaznivo nakloneným žiakom a učiteľom zo Základnej školy v Zavare, že raz istotne zavítame aj do ich školy. Po sľuboch a dňoch čakania konečne (v plnej májovej kráse) svitol piatok 15. mája 2015 a naše divadlo sa ráno vypravilo na celodenné západoslovenské turné – najprv do Zavaru a vzápätí aj do Radošiny (Nedomová, Molnárová, Tomešová, Štepka). Vo vykosenom, vyupratovanom a slnkom vysvietenom Zavare je krásna a moderná škola a v nej to od rána na chodbách naozaj vrelo. Šikovné deti nám zahrali vtipné divadlo a zaspievali pekné piesne, čo sme sa zase my snažili im odplatiť krátkym programom. Potom sme sa pod vedením pána učiteľa Gábriša a pani učiteľky Adamcovej stretli vo výstavnej miestnosti na besede s tými väčšími žiakmi, ale aj s učiteľmi a s pánom starostom obce. Na stenách a stoloch boli iba samé artefakty z tvorby RND, čo našli u žiakov v zavarskej škole všestrannú a priamu literárnu i výtvarnú inšpiráciu. Vydávajú tu výborný školský časopis ESO, ktorý svojou novinárskou úrovňou zahanbí aj tzv. normálne časopisy. Nestačili sme sa čudovať, čo všetko zaujímavé a pôsobivé dokážu vzdelaní pedagógovia a ich talentovaní žiaci. Na záverečnom stretnutí o zaujímavé i nečakané otázky naozaj nebola núdza. V ten istý deň si radošinská Základná škola pripomínala päťdesiate výročie otvorenia súčasnej budovy školy. Pán riaditeľ Fekula nás poprosil, či by sme nemohli zavítať aj do Radošiny s krátkym programom – a my sme popoludní stihli aj slávnosť v Radošine.