Už dávno nezažilo naše divadlo také búrlivé a mimoriadne spontánne divácke reakcie a na záver aj ovácie postojačky, aké sme zaregistrovali na dvoch predstaveniach Jááánošíííka po tristo rokoch v univerzitnom divadle Venue Great Portland Street v Londýne v sobotu 9. mája 2015. Dvakrát vrchovato preplnená divadelná sála mladými nadšenými Slovenkami a Slovákmi doslova burácala smiechom a súhlasným potleskom po klasických i najsúčasnejších replikách v našej poslednej verzii jánošíkovského príbehu. V sále tlieskal aj mimoriadne spokojný slovenský veľvyslanec v Londýne Miroslav Wlachovský, ktorý aj aktívne prispel k úspechu nášho vystúpenia, ale aj mnoho známych i neznámych priaznivcov RND. Niektorí prišli na naše vystúpenie do Londýna dokonca priamo z Radošiny, ale aj Írska a z USA. Na autogramiáde po predstaveniach sme si vypočuli desiatky úprimných vyznaní, ale aj pekných ľudských príbehov, ktoré by stáli za samostatné literárne spracovanie. S naším dlhoročným spolupracovníkom a výborným organizátorom londýnskych kultúrnych podujatí Štefanom Krasňanským sme sa pred odchodom domov radi dohodli na ďalšom pokračovaní našej vzájomnej spolupráce; možno už na budúci rok.