V prvých májových dňoch 2015 sa vlastne naposledy schádzal – na divadelné skúšky v zákulisí a vzápätí aj na javisku na Škultétyho ulici – skoro celý súbor RND (spolu s režisérom Jurajom Nvotom, dramaturgičkou Darinou Abrahámovou, choreografkou Evou Burdovou a skladateľom Jurajom Haškom). Začali sme s prípravou slávnostného zábavného programu k otvoreniu nášho nového divadla v Bratislave na Záhradníckej 95. Veľký kabaretný program či revue s literárnymi textami  Stanislava Štepku, s hudbou Jána Melkoviča, Ľubice Malachovskej-Čekovskej a Juraja Haška  sme nazvali Na dobrej adrese a v programe chceme našim hosťom a divákom vtipne, scénkami, piesňami aj obrazom predstaviť našu tvorbu a všetky divadelné a historické miesta či dobré adresy, kde v predchádzajúcich päťdesiatich rokoch Radošinské naivné divadlo účinkovalo – od Klubu mladých v Radošine až po novootvorené divadlo. Kabaretná šou Na dobrej adrese bude mať slávnostnú premiéru na otvorení divadla na Záhradníckej 95  – 25. septembra 2015; nasledujúce reprízy tohto titulu však chceme radi uviesť  všade tam, kde diváci budú mať o program záujem.

▲ Prvá dobrá adresa Radošinského naivného divadla – divadlo RND pre 32 divákov (a ďalších navyše) pri Klube mladých v Radošine… Foto: archív RND