V januári o septembri

V pondelok 12. januára 2015 večer sme po prvý raz v tomto roku veľmi úspešne odohrali prvé predstavenie Sláva pre našich partnerov a priateľov z Poštovej banky. Ale už predpoludním sa stretli v priestoroch budúcej scény RND na Záhradníckej ulici 95 vari všetci tí, ktorí by mali urobiť veľa preto, aby z terajšej kongresovej haly a priľahlých priestorov vznikla nová moderná divadelná scéna a príjemné zákulisie pre Radošinské naivné divadlo. Totiž koncom roka 2014 padlo definitívne rozhodnutie (potvrdené vzájomnou zmluvou o spolupráci) v Poštovej banke, ktorá sa veľkoryso rozhodla zriadiť pre naše divadlo novú scénu, čo sme prijali s veľkou vďakou. Dlhoročné mimoriadne zlé skúsenosti s technickým zabezpečením súčasnej scény a priľahlých priestorov na Škultétyho ulici zo strany majiteľa budovy Jednotného majetkového fondu, teda odborárov (nedostatočné vykurovanie, absencia klimatizácie, ale aj vzájomnej komunikácie atď.), nás hlavne v záujme divákov jednoznačne nasmerovalo k pozitívnej a nádejnej spolupráci s naším generálnym partnerom Poštovou bankou. A tak sa už v januári 2015 začne s technickými úpravami, vzápätí bude nasledovať inštalácia javiskovej techniky a hľadiska, výtvarná realizácia interiéru a exteriéru, sťahovanie, príprava novej inscenácie a koncom septembra 2015 by sme mali slávnostným programom otvoriť 53. sezónu RND v nových moderných priestoroch na Záhradníckej ulici 95. Držte nám palce, aby sa z odvážnych, ale najmä pekných predsavzatí, úspešne zrodila naša nová scéna.


Sťahujeme sa – nasťahujte sa k nám!
Od septembra 2015 sme na novej dobrej adrese:
Radošinské naivné divadlo
Záhradnícka 95, Bratislava