Ani bratislavské premiéry Sčista-jasna v ničom nezaostali za tými prvými radošinskými. Po dva večery 13. a 14. decembra 2013 naša scéna na Škultétyho 5 dávala celému kolektívu Radošinského naivného divadla najavo, že Štepkova „druhá správa o dvadsiatom storočí 1950 – 2000“  Sčista-jasna si jednoznačne našla svojho adresáta vo vnímavých, pozorných a chvíľami dojatých divákoch. Ostatne potvrdili to aj dva záverečné a mohutné potlesky postojačky, ale aj desiatky spokojných, ak nie až nadšených divákov, ktorí vyjadrovali súboru vďačnosť za scénické výkony. A tak sa za svoju peknú tvorivú prácu mohli na scéne po dvoch bratislavských premiérach Sčista-jasna pokojne predstaviť okrem hereckého súboru (po prvý raz sa úspešne predstavili aj dve nové herečky Gabriela Marcinková a Daniela Tomešová), samozrejme, režisér Ondrej Spišák, dramaturgička Darina Abrahámová, autor hudby Juraj Haško, scénograf František Lipták, kostýmová výtvarníčka Katka Hollá a choreografka Eva Burdová. Dlho do noci sme sa rozprávali s našimi divákmi – a tém na vášnivé rozhovory bolo neúrekom. Skvelá atmosféra vyvrcholila súborovým muzicírovaním, ktoré z divadla zaznievalo dlho do noci. Dvojhrou Polooblačno (réžia Juraj Nvota, 2012) a Sčista-jasna chcel si principál divadla a autor Stanislav Štepka a jeho Radošinské naivné divadlo  pripomenúť päťdesiate výročie svojho vzniku. Nazdávame sa, že obidve inscenácie boli asi najvhodnejší a najdôstojnejší spôsob tohto pripomenutia.

Sčista-jasna. Gabriela Marcinková, Marcela Vilhanová, Svätopluk Malachovský, Maruška Nedomová a Daniela Tomašová v scéne Larry Martinom.