Tohtoročné (v poradí už sedemnáste) Radošinské Vianoce 2013 mali naozaj bohatý a mimoriadne zaujímavý a priliehavý program. Iste aj preto, že skvelí hostitelia z radošinského ochotníckeho divadelného súboru Hlavina sa usilovali čo najatraktívnejšie a pritom najčlovečenskejšie pripomenúť nielen rodnej Radošine, ale aj okolitému slovenskému svetu, že práve tu pred päťdesiatimi rokmi prišlo na svet naše divadlo. Uprostred obce svietila veľká červená muchotrávka, priamo na kultúrny dom sa premietali veľké fotografie z histórie RND, k dávno vypredaným predstaveniam organizátori vytlačili štýlové vstupenky a bulletin. V spoločenskej miestnosti na veľkej zväčšenej nástennej pohľadnici starej Radošiny, ktorá najprimeranejšie symbolizovala atmosféru hier PolooblačnoSčista-jasna, sme na dobovej radošinskej ceste objavili aj ústredné postavy nášho javiskového rozprávania z uvedených hier z dvadsiateho storočia – Kočinanta a Jožina Mandúcha. Tuláka Kočinanta si súbor pripomenul na miestnom cintoríne, kde ho v roku 1950 pochovali na neznámom mieste. RND mu pod mohutnou lipou osadilo štýlový symbolický drevený kríž, ktorý veľmi dôstojne vysvätil miestny dekan Ľubomír Havran. Večer 6. decembra RND s veľkým ohlasom uviedlo hru Polooblačno. Na druhý deň 7. decembra sa následne uskutočnili dve domáce, radošinské premiéry Štepkovej hry Sčista-jasna. Príbehy, ktoré sa odohrávajú zväčša v spomínanej obci v rokoch 1950 – 2000, sa stretli v Radošine s veľmi kladným a spontánnym ohlasom. Na javisku sa v závere okrem autora hry predstavili aj režisér Ondrej Spišák, autor hudby Juraj Haško, dramaturgička Darina Abrahámová a choreografka Eva Burdová. Na tretí deň v nedeľu 8. decembra sa konala z iniciatívy miestneho dekana Ľubomíra Havrana svätá omša, venovaná zosnulým bývalým členom RND Kataríne Kolníkovej, Jánovi Melkovičovi, Miroslavovi Sigetovi a Ľudovítovi Močkovi, ale aj päťdesiatročnému RND, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Pán Biskup v rámci slávnostnej omše predniesol aj veľmi zaujímavú esej o zmysle humoru. Popoludní a večer mali Radošinské Vianoce výborné zakončenie: miestny úspešný súbor Hlavina na dvoch premiérových vystúpeniach s veľmi priaznivým ohlasom uviedol staršiu hru S. Štepku Ako bolo. Päť vypredaných predstavení, päťkrát potlesk postojačky, ale najmä skvelý dojem z vydarených a naozaj dôstojných osláv päťdesiatky RND – to boli tri predvianočné dni a večery v Radošine.

Sčista-jasna. Zľava M. Nedomová, M. Szocsová, M. Kubovčík, M. Vilhanová, L. Hubáček a V. Svítek. Foto: C. Bachratý

V predvečer totoročných slávnostných Radošinských Vianoc 2013 k päťdesiatke RND naše divadlo dalo zhotoviť na radošinskom cintoríne symbolický drevený kríž  – známemu, neznámemu človeku – tulákovi Štefanovi Čamborovi zvanému Kočinant (narodil sa pravdepodobne v roku 1880 v Kočíne a zomrel v roku 1950 v Radošine). Kríž do žulového kameňa na cintoríne osadil Radošinčan Jozef Kučera. Ako divadelná postava Kočinant komentuje dobové udalosti v našej hre Polooblačno. Kríž vyhotovili v bratislavskej dielni majstra Štefana Prelovszkého; slávnostne ho 6. decembra 2013 vysvätil za prímnosti členov RND a občanov radošinský dekan Ľubomír Havran.

Foto: Mária Escherová