Bol jeden z prvých…

Herec Ladislav Vagaday z Brezna bol jeden z prvých hercov Radošinského naivného divadla. Teda presnejšie: bol hercom v Pitve v čase, keď divadlo ešte nemalo dnešný názov (bolo to v roku 1966). Spoznali sme sa v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia počas vojenskej služby v južných Čechách a od prvej chvíle sme si padli do oka. Obdivoval som na ňom jeho bezprostrednosť, vtipnosť, univerzálnosť a pohotovosť, čo všetko si priniesol do kasárne z ochotníckeho divadla. Najprv sme spolu recitovali v Slovenskom divadle poézie, ktoré sme dali dokopy vo vojenskom útvare, no a práve herecká skúsenosť Ladislava Vagadaya mi pomohla pri písaní celovečernej kabaretnej hry Pitva, v ktorej som pre nás napísal postavy Vojaka a Generála. Pridal sa k nám šikovný klavirista Václav Svoboda (a časom aj zopár pekných študentiek z miestnej školy), no a môj druhý súbor  malých javiskových foriem (po tom prvom radošinskom z roku 1963) bol na svete a mohol s dobrým ohlasom uviesť Pitvu.  S Pitvou sme úspešne zájazdovali po útvaroch, ale dokonca sme s ňou boli aj na prvom turné v Maďarsku. 19. augusta 2013 po dlhej a ťažkej chorobe dotĺklo v Brezne srdce Lackovi Vagadayovi, jednému z mojich prvých výborných javiskových kolegov a čelnému predstaviteľovi miestneho ochotníckeho divadelného súboru Jána Chalupku… Budem naňho dlho spomínať!

Stanislav Štepka

S Pitvou počas zájazdu v Maďarsku (1966). Zľava Václav Svoboda, Jitka Nováková, Miluše Šlincová, Ladislav Vagaday a Stanislav Štepka. Foto: archív RND