Päťdesiatku Radošinského naivného divadla sme si s našimi divákmi chceli predovšetkým pripomenúť tvorbou; to bol hlavný zámer našich zamýšľaných jubilejných osláv. Po uvedení prvej hry Stanislava Štepku v  50. sezóne Polooblačno (Prvá správa o mojom dvadsiatom storočí, 1900 – 1950; premiéra Polooblačna  s hudbou Juraja Haška bola na našej scéne 30. novembra 2012), rovnako úspešne sme v marci 2013 po tretí raz obnovili vari najznámejší titul RND Jááánošííík po tristo rokoch s modernou hudbou Ľubice Malachovskej-Čekovskej (obidve inscenácie režíroval Juraj Nvota) a v štádiu javiskových príprav je voľné pokračovanie Polooblačna pod názvom Sčista-jasna (Druhá správa o mojom dvadsiatom storočí, 1950 – 2000); nadväzné javiskové spracovanie radošinskej rodovej a spoločenskej ságy režijne pripravuje na uvedenie koncom roka 2013 Ondrej Spišák. * Bohatú a miestami aj prekvapivú päťdesiatročnú históriu hereckého súboru RND na dobových kolektívnych fotografiách  zaznamenáva aj RND REVUE č. 21, ktorú koncom augusta vydala Agentúra RND. Divadelná ročenka obsahuje veľa unikátnych archívnych fotografií z rokov 1963 – 2000, pravidelné rubriky (Repertoár, V našom kolektíve, Lístoček trojrohý, Náleziská). * Revue sa v úvodníku šéf divadla zamýšľa nad predchádzajúcimi divadelnými desaťročiami:  Mal som vtedy devätnásť rokov, chabé vedomosti, obrovskú vôľu a chuť pokúsiť sa o vlastné divadlo, za ktoré mi horeli uši. Nech mi je preto mnohé odpustené, a teda aj trochu niečo dovolené. Dnes má divadlo päťdesiat, ja mám už takisto dosť rokov a chytám sa za uši. Možno neuveríte – nevychladli.“ * V divadelnej ročenke takisto uverejňujeme recenzie inscenácií PolooblačnoJááánošííík po tristo rokoch, reportáž s fotografiami  z úspešného zájazdu so Šťastnými koncami na Britských ostrovoch. Náš divadelný zborník sprevádzajú výtvarné návrhy plagátov a ilustrácie nášho dvorného výtvarníka Svetozára Mydla. Novú RND REVUE č. 21 dostanete v pokladni divadla alebo si ju môžete zakúpiť pred našimi predstaveniami.