Pre veľký záujem RND odohrá pridané predstavenie titulu Šťastné konce v Londýne

dňa 8. 5. 2013 o 20,00 hod.  – Londýn -229 Venue, 229 Great Portland Street, W1W 5PN

Kontakt na predpredaj vstupeniek: www.pishter.com