V polovici marca bolo v našom divadle viac než rušno: začali sa – a zostra – generálky nového uvedenia slávnej klasiky Radošinského naivného divadla v novej podobe – Jááánošííík po tristo rokoch. S hudobníkmi a spevákmi na javisku spolupracuje autorka hudby Ľubica Malachovská-Čekovská, choreografie dobrusuje Eva Burdová, na kostýmy dohliada Peter Čanecký, záverečné úpravy v textoch robí autor hry Stanislav Štepka spolu s dramaturgičkou Mirkou Čibenkovou. Na celý rušný kolektív, ktorý sa od rána do noci pripravuje na tretie uvedenie slávnej inscenácie RND, dohliada a pripomienkami ešte usmerňuje dvojica režisérov Stanislav Štepka a Juraj Nvota. Posledné generálne skúšky našej „správy o hrdinovi alebo Hry na hrdinu“ vystriedajú prvé uvedenia inscenácie (v Partizánskom, v Liptovskom Mikuláši – práve v deň trojstého výročia popravy Juraja Jánošíka, ďalej v Prievidzi, v Novom Meste nad Váhom) a potom už bratislavské premiéry na našej scéne 22. a 23. marca 2013.

Jááánošííík po tristo rokoch. Horný rad zľava René Štúr, Lucia Molnárová, Petra Molnárová, Vladimír Svítek, Ladislav Hubáček, Pavel Kottes, Milan Šago, Svätopluk Malachovský. Norbert Mikuš, dolný rad zľava Peter Čanecký, Mirka Čibenková, Juraj Nvota, Marcela Vilhanová, Maruška Nedomová, Stanislav Štepka, Mojmír Caban, Richard Felix, Michal Kubovčík. Foto: Ctibor Bachratý