Predpredaj vstupeniek na vystúpenia v Anglicku :

Londýn : www.pishter.com

Manchester:www.csclubmanchester.com
od 1.4.2013 aj
www.z-arts.org
335 Stretford Road
Manchester
M15 5ZA

Dublin: www.slovakpoint.ie