Milí diváci, mali sme niekoľko dôvodov, prečo sa znovu vrátiť k nášmu legendárnemu predstaveniu, teda k Štepkovej kabaretnej hre Jááánošííík, ktorá sa medzičasom stihla ocitnúť aj medzi maturitnými otázkami… Prvým dôvodom je nevšedné výročie, ktoré pripadá na 17. marca – trojsté výročie od popravy terchovského zbojníka Juraja Jánošíka. Druhý dôvod je taký domáci: náš radošinský Jááánošííík je asi najznámejším titulom Radošinského naivného divadla, ale iste nielen nášho divadla. Veď ani jedna pôvodná slovenská hra nedosiahla toľko repríz čo náš Jááánošííík – doteraz takmer 750! Tretí dôvod je takisto domáci: práve v tomto roku (25. decembra 2013) uplynie okrúhlych päťdesiat rokov odvtedy, čo sa začala písať história nášho malého divadelného telesa. A je tu ešte jeden dôležitý dôvod, prečo sa po tretí raz vraciame k Jááánošíííkovi:  vaše neustále divácke prosby a želania, aby sa po prvej verzii hry (Jááánošííík, 1970) a druhom uvedení (Jááánošííík po tridsiatich rokoch, 2000) opätovne táto prelomová kabaretná hra dostala na našu scénu. Práve v týchto dňoch hudobná skladateľka Ľubica Malachovská-Čekovská korepetuje so súborom nové, naozaj pôsobivé pôvodné piesne, scénograf Peter Čanecký spolu s výtvarníkom Svetozárom Mydlom pracujú na nekonvenčnej scéne, choreografka Eva Burdová robí na „zbojníckych tancoch“ a herecký súbor (Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Mojmír Caban, Richard Felix, Lucia Molnárová, Petra Molnárová, Svätopluk Malachovský, René Štúr, Michal Kubovčík a hudobníci Vladimír Svítek, Marcela Vilhanová, Ladislav Hubáček) pracujú pod vedením režiséra Juraja Nvotu na tom, aby v RND vznikla inscenácia, ktorá svojou kvalitou a originalitou potvrdí opodstatnenosť nového uvedenia. My sa na Jááánošíííka po tristo rokoch tešíme a, s dovolením, máme taký neskromný pocit – že aj vy… Prvá premiéra sa uskutoční 17. marca 2013 na štýlovom mieste – v Liptovskom Mikuláši, kde 17. marca 1713 popravili Juraja Jánošíka… Premiéry na doskách domovského RND budú 22. a 23. marca 2013.

Kresba: Svetozár Mydlo