RND vo Veľkej Británii

Pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku RND bude naše divadlo hosťovať
10. 5. 2013 v Londýne, 11. 5. v Manchesteri a 12. 5. v Dubline
s titulom  Šťastné konce (viac vo voľbe Program).