Dve správy

V polovici januára t. r. sa v Senici uskutočnil (už po druhý raz) tzv. Víkend Stanislava Štepku, teda malá regionálna prehliadka hier nášho autora. Tohto roku radošinský ochotnícky divadelný súbor Hlavina Seničanom úspešne zahral Štepkovu Hru o láske a na druhý deň 13. januára mohutnými ováciami postojačky sa skončilo predstavenie Polooblačno v podaní RND. Počas snehovej kalamity v pondelok 14. januára sa v klubovni RND začal súbor pod vedením autora, dramaturgičky Mirky Čibenkovej, scénografa Petra Čaneckého a hudobnej skladateľky Ľubice Malachovskej-Čekovskej čítať a pripravovať Jááánošíííka po tristo rokoch – novú javiskovú verziu našej klasickej hry, ktorú divadlo plánuje uviesť v marci v období trojstého výročia popravy legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka a následne päťdesiateho výročia vzniku RND.