Radošinské Vianoce 2012

Tohtoročné Radošinské Vianoce 2012, teda tradičné predvianočné regionálne divadelno-kultúrne podujatie v Radošine, trvalo až štyri dni a malo naozaj nadpriemernú úroveň! Začalo sa v piatok 14. decembra na javisku radošinského kultúrneho domu uvedením rozprávky O princeznej, ktorá hádala, až sa prehádala v podaní žiakov miestnej školy. V sobotu 15. decembra, a pre veľký záujem aj v pondelok 17. decembra, Radošinské naivné divadlo v nevídane priaznivej a búrlivej atmosfére uviedlo až tri vypredané predstavenia nostalgickej komédie  Šťastné konce so záverečnými ováciami postojačky. Ambiciózny radošinský ochotnícky súbor Hlavina v sobotu 16. decembra s podobným ohlasom a úspechom dvakrát premiérovo uviedol s miestnymi mladými talentovanými hercami Štepkovu Hru o láske s novými pôvodnými piesňami Ľubice Malachovskej-Čekovskej a v réžii autora. Ohlas na predstavenia bol nevídaný, čo účinkujúcim a zanieteným organizátorom potvrdili desiatky nadšených divákov. Pred posledným predstavením ešte stihli zájsť členovia RND Maruška Nedomová, Ladislav Hubáček a šéf divadla na besedu do Základnej školy vo Veľkých Ripňanoch, kde si od žiakov a učiteľov vypočuli kopu zaujímavých otázok, na ktoré bola radosť odpovedať. Radošinské Vianoce 2012 – to bola skvelá pozvánka do nadchádzajúceho jubilejného roka RND!

Na fotografii vidíme autora hry a herečku Zuzanu Kronerovú v kruhu divákov na chodbe radošinského kultúrneho domu.