OZNAM

Pre ochorenie v umeleckom súbore presúvame predstavenie LEN TAK PRIŠLI

zo dňa 6. 11. 2012 na 14. januára 2013.

Vstupenky zo dňa 6. 11. 2012 zostávajú v platnosti na 14. januára 2013.