Vyšla Kronika komika 5

V týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve Ikar (po Kronikách komika 1 – 4) Kronika komika 5, v ktorej autor a zostavovateľ Stanislav Štepka v spoľahlivej úlohe divadelného kronikára verne zaznamenáva pestré udalosti zo života nášho autorského divadelného telesa v prvom desaťročí nového tisícročia (2000 – 2009). V predchádzajúcich desiatich rokoch sa divadlu totiž naozaj darilo: uviedlo sedemnásť pôvodných Štepkových titulov; do Kroniky 5 spomedzi uvedených inscenácií autor  vybral a uverejňuje sedem hier: Súpis dravcov, Ako sme sa hľadali, Generál, Hra o láske, Stvorenie sveta, Niekto to rád slovenskéMám okno. Okrem toho je v sumarizujúcej kronike divadla veľké množstvo tých najrozličnejších udalostí, aké vie pripraviť iba život (a divadlo), ale aj fotografií, dobových recenzií, ohlasov, citátov, záznamov a pôvodných ilustrácií, ktoré sú dielom nášho výtvarníka Svetozára Mydla. Rozsiahla publikácia (má 246 strán,  grafická úprava je dielom Viery Fabianovej) vychádza práve teraz na začiatku 50. sezóny a k blížiacemu sa päťdesiatemu výročiu vzniku Radošinského naivného divadla (25. decembra 2013). Slávnostné uvedenie do života tohto nevšedného titulu sa uskutoční po predstavení najnovšej „clivej komédie o čelných miestach v srdci“ Šťastné konce v stredu 19. septembra t. r. na scéne nášho divadla.