KONKURZ V RND

KONKURZ V RND

1. júna 2012 od 10,00 hod. do 16,00 hod.
RND, Škultétyho ul. 5

Radošinské naivné divadlo vyhlasuje konkurz na miesto spievajúcej herečky a spievajúceho herca. Konkurz sa uskutoční v priestoroch RND v Bratislave (Škultétyho ul. 5) 1. júna 2012 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod. Účastníci si pripravia ľubovoľný monológ v trvaní 2-3 minút a dve piesne (pomalú a rýchlu) z tvorby Radošinského naivného divadla.

 

Odkazy na tvorbu Stanislava Štepku a RND

Próza
Futbalový sen (novela na pokračovanie, týždenník Život č. 27, 28, 29, 30, 1982), Zatmenie (poviedka v RND revue, č. 8, 2000), Ako sa máš? (poviedka, RND revue, č. 9, 2001), Ema má mamu a mama má Emu (poviedka, RND revue č. 10, 2001), Po premiére (poviedka, Slovenské pohľady, č. 12, 2002), Tri poviedky (Literárny týždenník, č. 1/2, 2003), Hod kladivom (poviedka, Pravda –  Sobota, 8. 11. 2003), Ema má mamu, mama má Emu (Pravda – Sobota, 3. január 2004), Príbeh vidieckeho spisovateľa, Slovenská rodná dedina, (Slovenské pohľady, č. 7- 8, 2005), Desatoro (a zopár navyše), kniha poviedok, Ikar 2006, Lastovičie rozprávky (kniha rozprávok, knižné vydanie, ilustrácie Svetozár Mydlo, Ikar 2008), Vhadzovanie do hry (futbalová novela, ilustrácie Svetozár Mydlo, Ikar 2011)

Literárne texty Stanislava Štepku
Radošinské naivné divadlo I (Tatran Bratislava 1983, – obsahuje tri hry RND: Jááánošííík, Človečina, Slovenské tango), Tri správy (tri hry Ako sme sa hľadali, Ako bolo, Ako som vstúpil do seba, Slovenský spisovateľ Bratislava 1989), Pesničky Radošinského naivného divadla 1 – 3 (noty a texty piesní z repertoáru RND, autori hudby M. Markovič a J. Melkovič, Opus Bratislava 1987/1988), Radošinské naivné divadlo II (päť hier RND: Kúpeľná sezóna, Svadba, Čierna ovca, Pavilón B, O čo ide, Tatran Bratislava 1989), Slovenská dráma II (hry Lás-ka-nie, Zverokruh, Národné divadelné centrum Bratislava 1992), Lás-ka-nie (Slovenské pohľady č. 10, 1992,  Bratislava 1992), Tri sny (a doslov do snov) (obsahuje hry Loď Svet, Pokoj domu tomuto, Delostrelci na Mesiaci  a Štepkovu esej Doslov do snov, Slovenský spisovateľ Bratislava 1993), RND REVUE 1963 – 1993 (záznam o tridsiatich rokoch RND a text hry Hostinec Grand, Istropolis Bratislava 1993), Tridsať pesničiek (tridsať textov piesní pre RND, Istropolis  Bratislava 1993), Slovenská dráma 1994 (Materské znamienko, Národné divadelné centrum Bratislava 1994), Slovenské rozhľady (Materské znamienko, Zväz Slovákov v ČR, Praha 1994). – Bulletiny RND č. 1 – 11 (sezónne a tematické bulletiny, PKO a Slovkoncert Bratislava 1982 – 1989) – a literárne texty všetkých programových bulletinov počas histórie RND, RND REVUE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (Istropolis Bratislava 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Agentúra RND 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), S Jiřím Suchým je spoluautorom knižného vydania muzikálu Nevesta predaná Kubovi (Tatran Bratislava 1987) a spolu s Milanom Lasicom a Júliusom Satinským knižného titulu javiskového textu Kam na to chodíme (Smena Bratislava 1991), Otcovské znamienka alebo Sedem naivných hriechov (obsahuje sedem hier: Ženské oddelenie, Vygumuj a napíš, Lás-ka-nie, Materské znamienko, Kino Pokrok, Tata, Konečná stanica a sedem autorských  Príbehov o vzniku a divadelnom živote uvedených titulov, Slovenský spisovateľ Bratislava 1998),… a já, Katarína Kolníková (knižný rozhovor s Katarínou Kolníkovou + literárne ukážky, Ikar 2001), Kronika komika 1 (päť prvých hier RND – Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z, Pitva, Z duba padol, oddýchol si, Pŕŕŕ a Jááánošííík + príbehy o hrách, dokumenty, listy a fotografie o štyridsiatich sezónach RND 1963 – 2003, Ikar 2003), Kronika komika 2 (päť hier RND – Človečina, Alžbeta Hrozná, Hrob lásky, Rozprávka o tom, ako žijeme dodnes, ak sme nepomreli, Slovenské tango + príbehy o hrách zo sedemdesiatych rokov, dokumenty a fotografie, Ikar 2004), Kronika komika 3 (desať hier RND – Kúpeľná sezóna, Svadba, Čierna ovca Nevesta predaná Kubovi, Pavilón B, O čo ide, Nebo, peklo raj, Ženské oddelenie, Loď Svet, Vygumuj a napíš + autorské rozprávanie o osemdesiatych rokoch v RND, dokumenty a fotografie, Ikar 2005), Desatoro (a zopár navyše) (kniha poviedok, Ikar 2006), Kronika komika 4 (jedenásť hier RND – Pokoj domu tomuto, Lás-ka-nie, Delostrelci na Mesiaci, Hostinec Grand, Dohoda možná, Materské znamienko, Kino Pokrok, Tata, Konečná stanica, Ako som vstúpil do seba, Včela v zime + príbehy o hrách a súbore v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, dokumenty, recenzie, fotografie, listy a pod., Ikar 2006),

Audiozáznamy hier a textov Stanislava Štepku
Hry na domáce zvieratá (Opus Bratislava 1979, LP-platňa a audiokazeta s dialógmi a pesničkami RND, hudba M. Markovič, texty piesní S. Štepka, réžia E. Galandová), Jááánošííík – Človečina (Opus Bratislava 1983, dvojalbum s rovnomennými hrami  RND, hudba M. Markovič, texty piesní S. Štepka, obnovené vydanie 1995, réžia S. Štepka a E. Matulayová), Listové tajomstvá (Opus Bratislava 1986,  EP-platňa s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia S. Štepka), Pavilón B (Opus Bratislava 1987, album s hrou RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia J. Nvota), Loď Svet (Opus Bratislava 1990, – album s hrou RND, hudba J. Melkovič, réžia J. Nvota), Pesničky RND (Opus Bratislava 1994, – audiokazeta s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka), Dobrá správa (kompaktný disk s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, Opus 1995), Kúpeľná sezóna (verejná nahrávka hry RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia V. Sýkora, Slovenský rozhlas 1995), Pokoj domu tomuto (CD a audiokazeta, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia T. Tadlánková, Vydavateľstvo Rádio Bratislava 1998), Otcovské znamienka alebo Sedem naivných hriechov (kompaktný disk, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, vydavateľstvo Rádio Bratislava 1998), Človečina (kompaktný disk, réžia S. Štepka, Opus Bratislava  1982 – 1999), Jááánošííík (kompaktný disk, réžia S. Štepka, Opus Bratislava 1982 – 1999), Druhá dobrá správa (kompaktný disk s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, vydala Agentúra RND v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, 1999), Hry na domáce zvieratá (kompaktný disk, hudba M. Markovič, texty piesní S. Štepka, Opus Bratislava 1980 – 2000), Pavilón B (dve CD so záznamom rovnomennej inscenácie, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia J. Nvota, Opus Bratislava 1987 – 2000), Loď Svet (album so záznamom rovnomennej inscenácie na audiokazetách a CD, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia J. Nvota, Opus 1990 – 2001), Zlaté slovenské ručičky (kompaktný disk s pesničkami RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, Agentúra RND v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, 2001), Hostinec Grand (kompaktný disk s verejným záznamom inscenácie RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia Š. Korenči, vydala Agentúra RND v spolupráci s vydavateľstvom Pyramída Bratislava 2003), DVD Kronika komika (záznam inscenácie Tata, videofilm Ježiško zvoní, otvorte, réžia O. Spišák, a dokumentárny film o štyridsaťročnom RND Kronika komika, réžia J. Štepka, vydala Agentúra RND 2003), Lás-ka-nie (kompaktný disk s verejným záznamom rovnomennej hry RND, hudba J. Melkovič, texty piesní S. Štepka, réžia Š. Korenči, vydalo vydavateľstvo Pyramída 2004), DVD Jááánošííík – Človečina (zvukový a knižný album s pôvodnými záznamami rovnomenných hier z roku 1982, Opus 1982 – Forza 2008), Nevesta predaná Kubovi (zvukový záznam na CD predstavenia z roku 1985, archív Štúdia L + S – Forza 2008), Jááánošííík – Človečina (Sto základných albumov a interpretov, Opus – Forza, 2010)