V pondelok 2. apríla sa v klubových priestoroch RND uskutočnila prvá čítacia skúška novej clivej komédie Stanislava Štepku „o čelných miestach v srdci“ Šťastné konce. Pred skúškou hudobná skladateľka Ľubica Čekovská prehrala súboru zaujímavé piesne do hry, scénograf Peter Čanecký predstavil výtvarné scénické riešenie, autor porozprával o svojich inšpiračných zdrojoch, no a nato režisér Juraj Nvota začal s herečkami a hercami Zuzanou Kronerovou, Anikó Vargovou, Stanislavom Štepkom, Maruškou Nedomovou, Svätoplukom Malachovským, Mojmírom Cabanom, Martinom Škodom a Ladislavom Hubáčkom rozoberať a čítať text budúcej inscenácie RND, ktorá má naplánované premiéry 25. a 26. mája 2012.


Foto : Juraj Štepka