Divadelný ústav vydal a nedávno vo svojich priestoroch na Jakubovom námestí zaujímavo prezentoval významnú, priam reprezentačnú vedecko-náučnú  publikáciu Vladimíra Štefku a kolektívu autorov Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Súčasťou obsiahlej publikácie je aj presná a zasvätená štúdia o dramatikovi Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe predovšetkým pre Radošinské naivné divadlo, ktorej autorom je Peter Čahoj. Kto sa chce čo najviac dozvedieť o slovenskej dráme v predchádzajúcom storočí a popritom skoro o päťdesiatročnej histórii Radošinského naivného divadla a jeho autora, nájde v spomínanej publikácii veľa pôvodných a zaujímavých informácií a súvislostí.