Stanislav Štepka

Narodil sa 26.7.1944 v Radošine

Ako jediný a jedinečný autor pôsobí v divadle od jeho vzniku, od roku 1963. Jeho úlohy v divadle sa rokmi menili a ich zoznam by bol pomerne dlhý. Ak to skrátime, tak pôsobil a pôsobí v divadle ako jeho riaditeľ, umelecký šéf, autor hier a textov piesní, herec, spevák. Mimo divadla je aj spisovateľom a starým otcom, priamym a nepriamym pozorovateľom života.

Predstavenia, v ktorých Stanislava Štepku uvidíte:

Sláva
Sčista-jasna
Jááánošííík po tristo rokoch
Polooblačno
Šťastné konce

Predstavenia, ktoré Stanislav Štepka režíroval:

Nemé tváre alebo zver sa píše s veľkým Z
Pitva
Z duba padol, oddýchol si
Pŕŕŕ
Jááánošííík
Človečina
Hrob lásky
Rozprávka o tom, ako žijeme dodnes, ak sme nepomreli
Človečina 2