Mirka Čibenková

Pôsobí v divadle ako dramaturgička.

Dramaturgicky sa v RND podieľala na týchto tituloch:

Jááánošííík po tristo rokoch

Veľké Ilúzie