Rozhovory

Rozhovory pred premiérou hry Nesladím v roku 2010:

Click to Watch Video Rozhovor so Stanislavom Štepkom
Click to Watch Video Rozhovor s Darinou Abrahámovou
Click to Watch Video Rozhovor s Jurajom Nvotoom