Fotografie s popisom

Radošinské Vianoce 2012
(14. až 17. decembra 2012 v kultúrnom dome v Radošine)

Hra o láske v podaní radošinského divadelného súboru Hlavina (s pôvodnou hudbou Ľubice Malachovskej-Čekovskej a v réžii autora) zaznamenala na dvoch premiérových vystúpeniach naozaj veľký divácky úspech. Na fotografii hlavní predstavitelia inscenácie Martina Krištofová (Marta) a Ondrej Turan (Jozef). Foto: Michal Masaryk

RND na Radošinských Vianociach 2012 so Štepkovými Šťastnými koncami, ktoré sa hrali pred vypredanou sálou až trikrát. Zuzana Kronerová (Ema) a Stanislav Štepka (Aurel). Foto: Michal Masaryk


Na záver vydareného 13. ročníka regionálneho podujatia Radošinské Vianoce 2012 pripravilo v kultúrnom dome občianske združenie Hlavina spoločenské stretnutie aj posedenie. Foto. Michal Masaryk