Z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou COVID 19 RND ruší predstavenia Pán Strom v týchto mestách:

18. 9. o 18,30                 DJZ Prešov

19.9. o 19,00                  Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou

20.9. o 19,00                 MsKS Michalovce

21. 9. o 19,30                 MsKS Humenné

22. 9. o 19,30                Historická radnica Košice

23.9.2021 o 19:30        Kino Mier Spišská Nová Ves

Vstupné bude vrátené divákom v mieste ich zakúpenia.

Produkcia RND