Z dôvodu ochorenia v umeleckom súbore Radošinské naivné divadlo uskutoční svoje predstavenie Pán Strom dňa 5.9. 2021 o 18,00 hod. v Dome kultúry Detva.

Vstupenky z pôvodného termínu 17. 7. 2021 zostávajú v platnosti.

Produkcia RND