Pre ochorenie v umeleckom súbore RND namiesto plánovaného predstavenia Malý veľký muž dňa 26. 11. 2019 odohráme predstavenie

Jááánošííík  po tristo rokoch (s Michalom Kubovčíkom v postave Uhorčíka).

Vstupenky zostávajú v platnosti, v prípade potreby Vám vrátime vstupné v pokladni RND.